lainaa ulkomailta luottotiedottomalle 

Olen 63-vuotia eläkkeelle siirtynyt ammattiopettaja. Olen tuottanut työurani aikana verkkoavusteista opetusmateriaalia käsi-ja taideteollisuusaloille lähinnä yritystalouden opetukseen. Mtariaaleja on käytetty niin itsenäiseen opiskeluun oppituntien aikana kuin myös ammattitutkintoihin.Verkkoavus-teiseen opetukseen soveltuvaa materiaalia on vähän ja kysyntää on olemassa.Suuret kustantajat eivät ole kiinnostuneita marginaalityhmistä. Kohderyhmä on rajallinen ja tiedossa. He ovat ammattiin opiskelevat ja ammttiopettajat. Verkkomateriaalia on helpompi ajantasaistaa toimintaympäristön muuttuessa ja mahdollistaa interaktiivisen osallistumisen. Toteutustapana on verkkikauppa,joka on kustannuksiltaan kohtuullinen toteuttaa ja ylläpitää. Materiaali on pääosin valmiina ja lisämateriaalia voi tuottaa tarpeen mukaan. Tekninen toteutus vaatii ulkopuolista apua. Kustanusarvio on n. 7000€, johon omaa rahaa käytän n. 4000€. Laitteisto on olemassa.    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.